svatba svatební foto nevěsta

Svatební zvyky

Svatební den je odpradávna dnem magickým a svatební zvyky k tomu patří. Svatební den by se měl stát malou slavností, kterou si novomanželé budou připomínat celý svůj život.  Svatba je opředena mnoha svatebními rituály. Pojďme si některé připomenout.

ZKOUŠKA ŽENICHA

Ještě než ženich vstoupil do nevěstina domu, byl podroben nenápadné zkoušce. Na prahu na něj čekala lahev vína a špalek se sekyrou. Jestliže popadl první sekyru, bylo to dobré znamení, že ze ženicha bude dobrý hospodář. Ovšem zalíbila – li se mu první lahev vína – bude z něj opilec.

ZKOUŠKA NEVĚSTY

Ani nevěsta nebyla ušetřena malého prověření svých schopností. Při prvním vkročení do ženichova domu měla v rohu metlu. A jak hbitě se dokázala s metlou otáčet, taková z ní byla hospodyně.

ZVACÍ KOLÁČKY

Čekání na svatbu krátily mimo jiné zvací koláčky. Rozdávaly se známým a sloužily jako pozvánka na svatební hostinu. Měla by je péci nevěsta se svojí matkou několik týdnů před svatbou. Koláčky by měli mít aspoň tři příchutě. Podle chutnosti koláčků se opět posuzovala šikovnost nevěsty.

LOUČENÍ SE SVOBODOU

V tradičním pojetí probíhalo tak, že se v předvečer svatby v ženichově a nevěstině domě sešli svobodní přátelé a vrstevníci snoubenců, kteří připravovali výzdobu na svatební den, zejména zdobili svatební májky. Přitom se notně popíjelo, zpívalo, tančilo a veselilo. Tento zvyk se těší velké oblibě i dnes. Nevěsta i ženich, každý zvlášť, se spolu se svými kamarády se několik dnů před svatbou loučí se svobodou, což se též řádně zapíjí. V tom zůstala tradice nezměněna.

DRUŽIČKY

Jsou ještě svobodné dívky, které doprovázejí nevěstu do kostela. I tento zvyk měl svůj význam: duchové, kteří chtějí nevěstě uškodit, si ji mají splést s nějakou z družiček. Aby se to podařilo musí mít družičky na sobě šaty velmi podobné nevěstiným.

CHYSTÁME SE NA OBŘAD

Ve svatební den si nevěsta musí obléci něco nového, něco starého, něco vypůjčeného a něco modrého. Zajistí si tak světlou budoucnost.

PŘIVOLÁNÍ ŠTĚSTÍ

Po obřadu samotném na novomanžele čekají přátelé a příbuzní s plnými hrstmi rýže. Hojně je zasypávají, aby přivolali mnoho dětí. Ze stejného důvodu si má nevěsta při hostině posadit na klín malé dítě.

OCHRANNÉ KOUZLO

Přátelé zasypávají novomanžele před jejich domovem oříšky, zrním, drobnými mincemi nebo fíky. Tentokrát nejde o početné potomstvo, ale oběť, která je přinesena bohům domu a domácího krbu. Oběť má smířit duchy s nově příchozími a s nově založenou rodinou.

ROZSYPÁNÍ KVĚTIN

Neteře snoubenců nebo dcery jejich přátel jdou v čele svatebního průvodu do kostela a rozhazují kolem květiny. Toto je rovněž původem pohanský zvyk. Květiny měly přilákat bohyni plodnosti.

NAVLÉKÁNÍ CHOMOUTU

Ženichovi navlékají kamarádi na krk chomout, přivazují na nohu kouli. To aby si lépe připmněl, že již není svobodný, že se od nynějška musí přizpůsobovat.

HÁZENÍ SVATEBNÍ KYTICÍ

Nevěsta za sebe hodí svatební kytici, která dívka ji zachytí, ta se bude do roka vdávat.

SVATEBNÍ ŠPALÍR

Svatebčané vytvoří spojenýma rukama uličku, kterou musí oba novomanželé projít. Je jim v tom jemně bráněno, aby přivykli překonávání nesnází v manželství.

ZATAHOVÁNÍ

Ženichovi kamarádi napnou po skončení obřadu před východem z kostela provaz ozdobený květy, stuhami, ale i například vypitými lahvemi a dovolí novomanželům pokračovat v cestě, jen když se ženich vyplatí. Tímto způsobem se ženich vykupuje ze svých mladických hříchů.

ROZBÍJENÍ TALÍŘŮ

Před hostinou hodí někdo z přátel na zem talíř před ženicha a nevěstu. Podle pověry střepy přinášejí štěstí. A navíc je potřeba při zametání procvičit spolupráci v manželství.

POJÍDÁNÍ Z JEDNOHO TALÍŘE

Pojídání polévky z jednoho talíře rukou společnou a nerozdílnou. V tomto dávném zvyku, který se dodržuje snad na všech svatbách dodnes je zakořeněno poznání, že ode dneška už bude třeba dávat i brát ze společného koláče rovným dílem.

TANEC SE ZÁVOJEM

Kolem půlnoci si nevěsta sundá závoj a se zavázanýma očima začíná tančit. Svobodné přítelkyně tančí kolem ní. Nevěsta se pokouší jednu z nich zachytit a nasadit jí závoj. Pověra praví, že ta, která je polapena, bude příští nevěstou.

ÚNOS NEVĚSTY

Ke konci hostiny čeká na ženicha ještě jedna zkouška. Přátelé se domluví a odvezou nevěstu na nějaké tajné místo. Ženich ji musí hledat a jestliže svou nevěstu nenajde, musí zaplatit výkupné. Únos symbolizuje odloučení dívky od jejích rodičů a přechod do manželství. Tato tradice se také velmi hojně dodržuje.

ODJEZD ZE SVATBY

Novomanželé odjíždějí v autě, které za sebou táhne staré plechovky – novodobý zvyk, který známe spíše z amerických filmů. Jejich hřmot odhání zlé duchy a chudobu.

PŘENÁŠENÍ PŘES PRÁH

Ženich svou nevěstu po návratu z hostiny přenese přes práh jejich nového domova. Přelstí tak zlé duchy, kteří číhají právě pod prahem. Tak také symbolicky začíná jejich společný život.

Edita

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *